Aktualności

O nas

W skład Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa wchodzi dziewięć jednostek naukowych:  trzy Katedry, sześć Zakładów (w tym cztery Pracownie). Znajduje w nich zatrudnienie dwudziestu ośmiu pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: dwudziestu jeden samodzielnych pracowników naukowych (pięciu profesorów zwyczajnych, czternastu na etacie profesorów nadzwyczajnych UKW, dwóch dr hab. na etacie adiunkta) oraz siedmiu doktorów na stanowisku adiunkta.

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz