Zaproszenie na konferencję "Tożsamość – Miejsce – Doświadczenie"

  • 08 kwietnia 2018

Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce, Zakład Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI wiek) oraz Zakład Literatury Staropolskiej i Edytorstwa IFPiK UKW w Bydgoszczy zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej

"Tożsamość – Miejsce – Doświadczenie",

która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach:

6-7 listopada 2018 r.

Do udziału w naszym przedsięwzięciu zapraszamy przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury, teatrologów oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad różnymi aspektami tożsamości, miejsca i doświadczenia jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 

  1. Warianty tożsamościowe w dyskursie ponowoczesnym
  2. Miejsce a kształtowanie tożsamości
  3. Miejsce i jego konteksty topograficzne, geopoetyczne
  4. Stabilizacja i nomadyzm w narracji
  5. Antropologia miejsca
  6. Kategoria doświadczenia w mentalnej i językowej reprezentacji
  7. Doświadczenia związane z miejscem

 

 

Na zgłoszenie tematów wystąpień i abstraktów czekamy do 15 września 2018 r. Można je przesyłać na następujący adres mailowy: beatamw@abas.pl.

Pozostałe informacje dla zainteresowanych - w załączonych plikach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pobierz pliki

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz