Szkolenie biblioteczne dla studentów

  • 02 października 2018

 

Szkolenie biblioteczne dla studentów:

- Filologia polska I rok studiów licencjackich – 12.10.18 r. godz. 12:00;

- Filologia polska I rok studiów magisterskich – 19.10.18 r., godz. 13:00;

- Kulturoznawstwo I rok studiów licencjackich – 12.10.18 r., godz. 13:00;

- Kulturoznawstwo I rok studiów magisterskich – 19.10.18 r., godz. 13:00;

- Edytorstwo I rok studiów licencjackich – 12.10.18 r., godz. 14:00.

 

Szkolenie biblioteczne jest przeznaczone dla studentów rozpoczynających naukę na UKW.

Szkolenie biblioteczne odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (ul. Karola Szymanowskiego 3).

 

 

 

 

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz