Jakość kształcenia

Wzory syllabusów

Kody i pnkty ECTS: Kształcenie nauczycieli

przedmioty z zakresu kształcenia nauczycieli na rok 2012/2013 w zakresie nauczania języka polskiego

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz