Oferta dydaktyczna Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa w roku 2018/2019

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Pelna ofertę edukacyjna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znajdziesz na stronie: rekrutacja.ukw.edu.pl

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz