Szkolenie BHP studentów dla I roku

Szkolenie BHP studentów dla I roku

03 października 2018

W piątek 26 października 2018 r. o godz. 16:00 odbędzie się szkolenie BHP w sali nr 27 przy ul. Chodkiewicza 30 – blok B.

Szkolenie jest obowiązkowe i trwa 4 godziny wykładowe.

Szkolenie dotyczy studentów:

Filologia polska I rok studiów licencjackich

Filologia polska I rok studiów magisterskich

Kulturoznawstwo I rok studiów licencjackich

Kulturoznawstwo I rok studiów magisterskich

Edytorstwo I rok studiów licencjackich

czytaj całość…

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz